การทดสอบที่ถามเกี่ยวกับความรู้ (ซึ่งบุคคลสามารถเตรียมการและศึกษา) ทดสอบการตกผลึกทางปัญญาในขณะที่การทดสอบทักษะการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจทดสอบความฉลาดทางของเหลวและยากที่จะเตรียมตัวล่วงหน้า ตัวอย่างของการทดสอบความฉลาดในสถานที่ทำงานที่คุณอาจเจอหากคุณกำลังหางานทำมีดังนี้: แบบสำรวจความถนัดของพนักงาน: การวัดความเข้าใจด้วยวาจาความสามารถเชิงตัวเลขการมองเห็นภาพการมองเห็นในอวกาศ และความแม่นยำการใช้เหตุผลเชิงตัวเลขและความเร็วและความแม่นยำของภาพ มันพร้อมใช้งานออนไลน์

หมวดหมู่