นักจิตวิทยาเหล่านี้ทำงานกับเด็ก ๆ ในสถานศึกษาและมักจะเป็นครูที่ผ่านการรับรองด้วยตนเอง พวกเขาประเมินเด็กเพื่อการเรียนรู้ปัญหาสังคมหรือพัฒนาการออกแบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการช่วยเหลือช่วยเหลือในการจัดการพฤติกรรมหรือปัญหาเช่นการรังแกและให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและข้อมูลที่เด็กหรือโรงเรียนอาจต้องการ Topplayในการเป็นนักจิตวิทยาการศึกษาโดยทั่วไปคุณจะต้องผ่านการรับรองคุณวุฒิการฝึกอบรมครูหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของคุณและได้รับการยอมรับในหลักสูตรปริญญาเอก

หมวดหมู่