เป็นเวลา 13 ปีที่เธอถูกขังอยู่ในเปลที่มีแขนและขาหรือห้องน้ำของเด็กและถูกห้ามไม่ให้มีปฏิสัมพันธ์กับใครและได้รับอาหารน้อยมาก หนึ่งในผลของการแยกนี้คือเธอไม่ได้เรียนรู้ที่จะพูด Genie มีความสนใจเป็นพิเศษสำหรับนักจิตวิทยาที่สามารถตรวจสอบได้ในกรณีศึกษาจริง ๆ ว่าการขาดการกระตุ้นสิ่งแวดล้อมสามารถส่งผลกระทบต่อการพัฒนาได้อย่างไร นักจิตวิทยาที่ศึกษาเธอพบว่าภายในเวลาไม่กี่เดือนหลังจากได้รับการช่วยเหลือทักษะการสื่อสารอวัจนภาษาของ Genie เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดและเธอก็เริ่มรับทักษะพื้นฐานทางสังคม เธอพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเช่นกัน แต่ไม่เคยได้รับภาษาแรกอย่างเต็มที่

หมวดหมู่