สินค้าคงคลังทางจิตวิทยาที่พัฒนาโดย Charles Spielberger นี้ขึ้นอยู่กับขนาด 4 จุดและประกอบด้วยคำถาม 40 ข้อบนพื้นฐานการรายงานตนเอง มันวัดความวิตกกังวลสองประเภท (ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์) และความวิตกกังวลลักษณะ (ระดับความวิตกกังวลเป็นลักษณะส่วนบุคคล) สามารถวัดความวิตกกังวลและความเครียดด้วยแบบสอบถามที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้นักบำบัดโรคสามารถดูว่าปัญหาอยู่ที่ใดความรุนแรงและวิธีการรักษา

หมวดหมู่