สกินเนอร์เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการประดิษฐ์ห้องปรับอากาศของเขาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ “สกินเนอร์บ็อกซ์” ซึ่งเขาได้ทำการศึกษา เมื่อรวมการเสริมแรงทางบวกเข้ากับการลงโทษเช่นไฟฟ้าช็อตเขาสามารถควบคุมพฤติกรรมของสัตว์ได้ สิ่งนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อหลักสูตรการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้สัตว์ นอกจากนี้ยังเปิดใช้งานความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ในการใช้งานของมนุษย์ที่สามารถศึกษาได้โดยการวัดอัตราความน่าจะเป็นหรือแรงของการตอบสนองที่เรียบง่าย นักจิตวิทยาพัฒนาการชาวสวิสฌองเพียเจต์ (2439-2523) เป็นนักจิตวิทยาคนแรกที่ทำการศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ก่อนหน้าที่เขาจะเชื่อว่าเด็ก ๆ เป็นเพียงแค่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก แต่เขาสามารถแสดงให้เห็นว่าพวกเขาคิดในแง่ที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ ทฤษฎีของเขาเสนอขั้นตอนการพัฒนาที่ไม่ต่อเนื่องโดยมีความแตกต่างเชิงคุณภาพมากกว่าความสามารถที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย

หมวดหมู่