หากคุณเป็นผู้ปกครองที่กังวลเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกคุณอาจต้องเผชิญกับการประเมินทางจิตวิทยาประเภทต่าง ๆ เช่นการประเมินความรู้ความเข้าใจ (เพื่อทดสอบความสามารถทางจิต) อาจดำเนินการโดยนักจิตวิทยาการศึกษาหรือนักจิตวิทยาคลินิก การทดสอบทั่วไปในสถานการณ์เหล่านี้รวมถึง: Wechsler Intelligence Scale for Children, Fourth Edition (WISC-IV) Topplayเป็นเช่นเดียวกับเวอร์ชั่นสำหรับผู้ใหญ่เครื่องมือทางคลินิกที่ได้รับการบริหารจัดการแยกต่างหากสำหรับการประเมินความฉลาดของเด็กอายุ 6-16 ปี ประเมินความเข้าใจด้วยวาจาการใช้เหตุผลการรับรู้หน่วยความจำในการทำงานและความเร็วในการประมวลผลรวมถึงความสามารถทางปัญญาทั่วไป

หมวดหมู่